Press "Enter" to skip to content

Hans Rostgård parken – før, der skete noget …

Karen Borch 0

Last updated on 1. nov. 2020

Græsplænen benyttes som rekreativt rum, her spilles fodbold og luftes hunde. Området er på to sider flankeret af en række træer.
Langs den ene side går en lille sti, der er nænsomt trådt af de, der færdes.

I stedet for at tætklippe hele området fra kant til kant, kunne man lade en bræmme på 2-21/2 m bred vild vegetation omkanse arealet. Yderst en klippet gangsti, så en bort af vilde blomster og inderst den store klippede græsplæne.

Vegetationen under træerne ville bære præg af skovbund. Forskellige slags græsser ville trives og måske kunne fremelskes anemoner eller lægges forårsløgplanter. Den øvrige del af ‘det vilde bælte kunne være tilsået med blomsterengblanding, hvilket kræver forudgående jordbehandling.

Comments are closed.