Press "Enter" to skip to content

Skaterbanen ved Fredensborgvej

Karen Borch 0

Last updated on 1. nov. 2020

En lille jordvold udgør bagsiden af skaterbanen . Skråningen har indtil for nylig har stået uklippet. Blandt arterne der voksede kunne bla. tælles cikorie, vild kørvel, valmue og kællingetand.
Det forekommer unødvendigt at hindre fremvækst af de selvsåede arter.

Her kunne flerårige planter også trives

Skaterbanens jordvold ud mod stisystemet ved Fredensborgvej.

Comments are closed.