BUILDING MODELS

Fugle, Leslåning og flere forårstegn!

d. 27. februar blev en tør og – efter årstiden – lun dag. Dagen startede med lidt rovfugle, som trak (fløj mod nord og ynglepladserne i Sverige) over højen, mens vi med en frsikbrygget kop kaffe sad og så på. I købet af formiddagen passerede både musvåge, havørn og trane.

Allerede i morgenstunden fik vi næsten kaffen galt i halsen, for en stor brun falk fløj fra bugten ind mod Auderød, og vi kunne ikke finde ud af, hvad det var for en art. Den havde muligvis stropper på, hvilket betyder, at den kom fra fangenskab, og så er det jo ikke nemt.

Dagens mål var at få slået et areal med højt græs, som ikke blev slået sidste år. Vi syntes, det skulle slås, da der var mange sommerfugle at se netop der i august 2020. På stedet vokser også mange regnfan, som er en af de arter, vi gerne ser afløst af nogle andre. Regnfan er også giftig, og det er ikke populært blandt de mange dagplejere og daginstitutioner, som under nedlukningen af samfundet i det forgange år har besøgt højen flittigt.

Forklaringen på de mange sommerfugle ligger nok i placeringen mod sydvest i den ende af bakken, som samtidig får sollys en stor del af året. Her er nemlig mindre skygge fra husene forår og efterår. Vi fik en forsmag på sommerfugle, for netop den dag fløj en hel del nældens takvinge ud fra deres skjul i kældre og skure og varslede en god sommer på højen.

Teleskop til pause-fuglekiggeri ©Philip Elbek

Tre mand var i gang i ca. 3 timer, og det var meget afslappende – med tid til at se på lidt fugle i mens.

Det var indimellem noget udfordrende at slå med le. En af leerne, som er fra et byggemarked var svær at bruge rigtigt og bladet gik konstant ned i jorden. Forklaringen kom måske, da draget (skaftet) til sidst bøjede fuldstændigt, så bladet stod i en helt umulig vinkel, nærmest parallelt med draget. Siden er bladet blevet sat på et nyt drag af træ.

Det slåede areal, mens høet stadig lå i bunker. ©Philip Elbek

Når planterne står vinteren over, trækkes en stor del af næringen ned i rødderne, og standene visner eller tørrer helt. Det er ved slåningen i efteråret, hvor det afskårne naturligvis også fjernes, at vi får fjernet langt mest næring. Ved slåningen midt i maj kan vi regne med, at der også bliver fjernet noget næring, men her vil det primære formål være at give de langsomtvoksende planter mere lys ved at skære de hurtigtvoksende og næringskrævende planter ned.

Høet, hvor det meste altså var knastørt, blev altså samlet i en bunke og siden kørt væk af Nordsjællands Park og Vej.

Høbunke på ca. 8m. Vi håber, det gode samarbejde med NSPV kan fortsætte i hele 2021.

Det slåede areal er markeret med et kryds. Arealet er lidt under 400 kvadratmeter og altså noget mindre, end det, vi indtil da havde nået at slå på en enkelt dag. Det grønne areal, der udgør vores samlede interesseområde som naturplejere er på 3700 m2

Og i dag, d. 14. marts har jeg set de første følfod, som er sprunget ud på højen…

Dagens observationer i DOFbasen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait