Press "Enter" to skip to content

Naturpleje på Islandshøj i 2022

Theo Askov 0

Kapaciteten til naturplejen har i år ikke været så stor. Vi er nede på 1 mand – undertegnede.

Naturplejen fokuserer derfor i år på:

  • Bekæmpelse af alm. / vild pastinak
  • Leslåning i mindre områder over en længere periode.
Det VSV-lige hjørne af Islandshøj blev slået hhv. d. 1. juni og d. 19. juni 2022. Vi efterlod en meters bræmme med “tissegræs”

Der blev i juli desuden slået nogle stier op til bænkene på bakken, fordi NSPV var forsinkede med at komme ud og vedligeholde stierne med maskinerne. Stierne er vist på kortet længere nede på siden. Planten stenkløver var vokset meget kraftigt op og stod 2m høje mange steder især på kælkebakken og de østlige stier. De var nærmest ufremkommelige.

Vejrets indvirkning

Græssets vækst blev kraftigt forsinket på grund af det tørre og kolde forår. Der var et rekordhøjt antal soltimer i marts som samtidig var ret lun. I april og maj var det fortsat tørt, men maj var kold. Græsset behøver vand fra oven, og det kom bare ikke. I hele sommeren 2022 var tørkeindekset i Danmark som helhed på 9 ud af 10.

Græsserne blev altså hæmmet i væksten, og det gav noget mere plads til urterne. Bl.a. førnævnte stenkløver, men også lancet-vejbred, rødkløver, alm. pastinak, vild gulerod, hvid snerre, gul fladbælg, krybende potentil og kællingetand fik en fordel i konkurrencen. Blandt græsserne kan vi her til efteråret se, at den meget fine alm. hvene gror i større omfang langs sydenden af højen. Den tager ikke meget lys og udkonkurrerer ikke urterne.

Den ringe opvækst af græs gør, at der ikke er den store næringsmængde at fjerne ved at slå med leen.

Oversigt over leslåning inden 1. oktober 2022

Ved slåning i efteråret kan vi opnå noget andet: Når vi afskærer blomster, der har sat frø og river det hele sammen, falder der en del frø af. Riven roder lidt i jorden, og det vil vi forbedre frøenes chance for at komme i bar jord og spire til næste år. Også frø, der har ligget i jorden vil nu bedre kunne spire. Der skal ikke meget til, så har vi flere blomster og flere insekter.

Det vil dog være en god idé at komme helt i bund i nogle områder det tidlige forår. Især hvor der er mange pastinak, eller hvor græsser dominerer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *