Press "Enter" to skip to content

Lergravene i Nivå

Om naturen i og omkring lergravene

Lergravene i Nivå er et naturområde som er opstået ved udvinding af ler til produktionen af teglsten. Det er forholdsvis dybe, klare ferskvandssøer uden tilløb eller afløb. Søerne har forskellige alder. De tidligste lergrave, er de søer, som ligger tættest på kysten og stranden, mellem Strandvejen og Gl. strandvej. Disse var i brug indtil 1920.

I perioden 1920-1980 er der kommet tre søer til vest for Gl. strandvej, efterhånden som udvindingen flyttede sig til nye steder. Lergravningen stoppede helt i 1980.

Der er i årene 2016-2018 blevet udarbejdet en Helhedsplan for lergravene. Planen er efterhånden ved at være effektueret fuldt ud. I januar 2021 laves noget udtynding samt hundeindhegningen vest for banen og syd for Salamanderstien.

Under udarbejdelsen af planen har forskellige borgergrupper og organisationer været involveret, og en Facebook-gruppe, “Borgergruppen for bevaring af naturen i Lergravene i Nivå“, blev dannet for at sikre at der blev taget mere hensyn til naturen, som har etableret sig, efter at lergravningen stoppede.

©Theo Askov

Link til Fredensborg Kommunes side om lergravene og Helhedsplanen.

Observationer af fugle i “Nivå lergrave” – fra Dofbasen. De seneste 30 dage.