BUILDING MODELS

Ønskes: Mere bynatur og bynær natur!

Mange arter fra ‘landet’ er i disse år ved at søge ind mod byerne, og vi kan blive meget bedre til at tage i mod dem.

Hare på P-plads i erhvervsområde i Herlev

Naturvennerne ønsker en ændret holdning til hvordan grønne offentlige arealer skal fremstå.
Fredensborg Kommune opfatter sig selv som ‘grøn’ og vil gerne tage biodiversitets-hensyn. Vi vil hjælpe ved at pege på områder, hvor det vil være i tråd med den grønne politik, at NSPV ændrer driften.

Med denne hjemmeside vil vi også gerne vise med konkrete eksempler, at det ikke altid er et reservat, en skov eller en ny sø, der er brug for. Der er brug for natur i byområderne, da det har stor værdi for os som borgere at bo og færdes blandt vilde blomster og flerårige urter og den øgede mænge og mangfoldighed af insekter, dyr og fugle, der følger med mere vildskab i de grønne områder.

Derudover har naturen en høj værdi i sig selv, og den skal vi værne om!

Bynaturen skal give plads til både mennesker, dyr og træer. Dermed kan cykelturen både byde på udsigter udover værdifulde naturområder omkring Nivå, men den kan også byde på planter, træer, blomster, buske og bier og ikke bare asfalt og slået græs.

Bynaturen kan godt blive mere vild nogen steder, men vi må aldrig være i tvivl om, at den bliver plejet.  

Fredensborg kommune – strategi for bynatur i Nivå

Kig på de eksisterende forslag her på hjemmesiden og tænk over, om du savner natur tættere på din gadedør?

Skriv gerne dit forslag i kommentarfeltet.