BUILDING MODELS

Cykel og gangstier langs Fredensborgvej

Cykel og gangstierne langs Fredensborgvej kan bruges som generelt forslag til ændret forvaltning af områderne ved tilsvarende stisystemer i hele kommunen.

På de fleste stier af denne art er der, som man kan se, rigelig plads til to cylkister og en eller flere fodgængere samtidig. Udsynet er frit, men beplantningen er klippet helt i bund. Ved stier som denne er det kutyme , at der på hver side klippes i 1⁄2-1 meters bredde, så græsset altid er holdt nede. Det samme gælder midterrabatter.

Denne hyppige nedklipning giver et ensartet, nøgent præg. I stedet kunne græsset få lov at vokse og udvikle sig til en varieret vegetation.

Eksempler på arter der kunne tænkes at udvikle sig her:
Græs, der springer i blomst, vild kørvel vild gulerod, lupin (som findes på tilstødende areal)*, cikorie, rævehale, rejnfan.

Som fodgænger eller cyklist skal man kunne have udbytte af de helt nære indtryk.
Her kan man nå at få øje på insekter og sommerfugle, planternes variationsrigdom og spil med vejr og årstider.

Ved at lade rabatterne vokse højt på arealer som disse, gives ikke køb på trafiksikkerhed ..

*Det skal her bemærkes, at mangebladet lupin er en invasiv art, se iøvrigt:


https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/bekaempelse-mangebladet-lupin/