BUILDING MODELS

Ændret vedligehold af Hans Rostgård parken

NSPV, Nordsjællands Park og Vej har ændret på måden at vedligeholde det lille grønne område på ved Hans Rostgårdsvej i Humlebæk. Det er sket næsten samtidig med, men uafhængigt af forslaget fra på denne side. NSPV har opsat et skilt, der forklarer forsøget på at fremelske vild blomstervækst, så borgerne…

Skaterbanen ved Fredensborgvej

En lille jordvold udgør bagsiden af skaterbanen . Skråningen har indtil for nylig har stået uklippet. Blandt arterne der voksede kunne bla. tælles cikorie, vild kørvel, valmue og kællingetand.Det forekommer unødvendigt at hindre fremvækst af de selvsåede arter. Her kunne flerårige planter også trives Skaterbanens jordvold ud mod stisystemet ved…

Cykel og gangstier langs Fredensborgvej

Cykel og gangstierne langs Fredensborgvej kan bruges som generelt forslag til ændret forvaltning af områderne ved tilsvarende stisystemer i hele kommunen. På de fleste stier af denne art er der, som man kan se, rigelig plads til to cylkister og en eller flere fodgængere samtidig. Udsynet er frit, men beplantningen…