BUILDING MODELS

Leslåning 15. – 20. maj 2021

Efter en kold og tør april og en kølig og noget regnfuld begyndelse på maj, er der så småt ved at komme gang i væksten. Det er dog meget forskelligt, hvor langt græsset er blevet.

Regnfan og pastinak er tydelige at se, og dem ønskede vi at slå tilbage sammen med græsset, så mere lavtvoksende planter kunne få mere lys.

Det, er et kompromis mellem to modstridende hensyn – at slå højen med le i maj. Det første hensyn er at slå at fjerne mest mulig næring fra højen og derfor slå sent i sæsonen. Så vil planter, der elsker næring, så som de kraftige græsser, få mindre at vokse af. Det fremmer med tiden en række af de arter, som er trængt tilbage i nutidens landskaber. Flere af de arter – så som kællingetand . er dog samtidig lavtvoksende, og der kommer så det andet hensyn, som er at slå tidligt, så græsset ikke i konkurrencen om lys når at udkonkurrere de arter, vi ønsker at fremme.

Græsserne blev længere og kraftigere jo længere opad skråningen, vi gik. Her ses snittet omkring det sted, hvor vi stopper slåningen for at give rådyr og andet vildt nogle uforstyrrede områder og fremme variation.

D. 15. maj var måske lige tidligt nok at starte, for væksten havde først taget til for et par uger før, da det blev lidt varmere og vådere i vejret. Datoen besluttet på forhånd, så vi fik prøvet det af. Vi må hen over sommeren se, hvordan det bliver. Det er jo et forsøg, vi er i gang med, og vi får i hvert fald lavet en varieret slåning. Det ses også på kortet.

Den røde skravering viser områder slået sidste år. Den blå viser området, vi har slået i år, hvoraf den del i midten lidt mod vest er slået to gange!

I øvrigt havde vi en nybegynder med på et lille kursus på stedet d. 15. maj. Han viste sig hurtigt at få styr på det, og det hjalp os med at få slået et pænt stykke – I alt nåede vi ca. 1400 m2 frem til d. 20. maj, og vi brugte omkring 16 timer. Vi har ikke revet afklippet sammen endnu.

Til sidst en sjov observation, vi ikke kan forstå: der, hvor vi havde slået med le d. 27. februar, var der nærmest igen mælkebøtter. De andre steder (slået i 2020 og ikke før slået med le) var der flere. Skriv gerne en kommentar, hvis du har et bud på, hvordan det kan hænge sammen.

Kommentarer er i det hele taget velkomne. De skal godkendes, før de kan vises.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait